Verk 1.jpg

PROSJEKTROMMET

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

Knut Gundersen

Nye malerier

Prosjektrommet, Ælvespeilet

6. - 29. november

LES MER HER

S T R E K  2 0 2 0

 

ÅPEN INVITASJON

Liker du å tegne?

MKG inviterer alle som tegner – profesjonelle som amatører – til å stille ut din tegning i Kunsthall Grenlands utstillingsrom.

Vi stiller med tomme vegger, og alle – og da mener vi alle! – som kommer med en tegning får den utstilt. I ramme eller festet med tegnestifter eller tic-tac. Med andre ord: Alt og alle får plass!

 

Tegninger i alle formater er velkomne – tradisjonelle medier som blyant, tusj, blekk eller kull, men også digitale tegninger! 

PÅMELDINGSFRIST: 1. DESEMBER

Det er satt en grense på én tegning pr. person.

Meld interessen din til tom@kunsthallgrenland.no – du behøver ikke sende tegning eller tittel på forhånd, men merk at kun påmeldte tegnere får stille ut!

 

Leveringsfrist for fysisk tegning:

Torsdag 10. og fredag 11. desember mellom kl. 17 og 20.

Tegningen leveres til Kunsthall Grenland på Ælvespeilet kulturhus.

(NB: Du må selv bringe og hente din egen tegning; vi har dessverre ikke kapasitet til å gjøre dette for deg.)

Utstillingsåpning:

Lørdag 12. desember kl. 17:00

NB!

I disse korona-tider er vi nødt til å stille med et forbehold: Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er underlagt de kommunale bestemmelser som gjelder for kulturhuset Ælvespeilet. Dersom smittesituasjonen endrer seg, kan det være at utstillingen ikke kan gjennomføres. Du vil da få beskjed!

 

Vi håper du holder deg frisk og ser frem til å stille ut ditt bidrag!

Tegning: Anne Helga Henning: Buer (2020)

MED FORBEHOLD OM ...

MKGs arrangementer sommer og høst 2020 er underlagt vilkårene for korona-pandemien.

Vi vil gjennomføre enkelte utstillinger og andre prosjekter ad hoc, dersom omstendighetene omkring smittevern og sikkerhetsvilkår kan ivaretas.

Vi følger myndighetenes retningslinjer, og gjeldende regler for Kulturhuset Ælvespeilet.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og vårt publikum trygge og smittefrie dager!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

6. - 29.11

Knut Gundersen

Malerier

12. - 20.12

STREK 2020

Åpen tegneutstilling - med din tegning?

Se egen invitasjon over

Følg oss på Facebook for oppdaterte nyheter om våre aktiviteter.

Tegning: Hilde Iren Dølheim

 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

kunsthall-logo-sort-CMYK.png

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift og aktiviteter er medlemsforeningen en viktig ressurs. 

MKG drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, slik som egne utstillinger, kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter - alt som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen har eget styre, adskilt økonomi og avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenlands styre.

Kunsthall Grenland

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er medlem av landsorganisasjonen Norske Kunstforeninger

Du kan også melde deg inn ved å betale inn for ønsket

medlemskap til følgende kontonummer: 


2670.44.02057

 

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

2020-21:

Kristian Grennes (styreleder)

Tom Hovinbøle (kasserer)

Bjarne Nærum (sosiale medier)

Henning Dahle

Hilde Iren Dølheim

Stine Hartvigsen

Morten Wesseltoft (vara)

Styret ble valgt på forenings årsmøte 5. mars 2020.

Kontakt

tom-at-kunsthallgrenland.no

+47 958 82 118

Følg oss på Facebook

69407.png

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com