PROSJEKTROMMET

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

S T R E K  2 0 2 0

 

Vi ønsker velkommen til en av de største mønstringene

av tegnekunst i Grenland noen gang:

Over 80 tegnere - amatører som profesjonelle, i alle

aldre - viser frem ny tegnekunst i Kunsthall Grenland

 

Velkommen til utstilling:

Lørdag 12. desember fra kl. 12:00

NB: Grunnet korona vil det ikke avholdes noe regulær utstillingsåpning. Dørene åpner kl. 12:00, men vi oppfordrer publikum til å komme gjennom hele dagen eller besøke utstillingen søndag, eller en av de andre dagene den er åpen. Utstillingen er åpen til kl. 18:00 lørdag og søndag. Øvrige dager er åpningstidene fra 12:00 til 17:00.

 

Utstillingen står frem til 20. desember 

NB!

I disse korona-tider er vi nødt til å stille med et forbehold: Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er underlagt de kommunale bestemmelser som gjelder for kulturhuset Ælvespeilet. Dersom smittesituasjonen endrer seg, kan det være at utstillingen må holde stengt i perioder eller ikke kan gjennomføres. Følg med på vår Facebook-side for løpende oppdateringer > facebook.com/prosjektrommet

MED FORBEHOLD OM ...

MKGs arrangementer sommer og høst 2020 er underlagt vilkårene for korona-pandemien.

Vi vil gjennomføre enkelte utstillinger og andre prosjekter ad hoc, dersom omstendighetene omkring smittevern og sikkerhetsvilkår kan ivaretas.

Vi følger myndighetenes retningslinjer, og gjeldende regler for Kulturhuset Ælvespeilet.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og vårt publikum trygge og smittefrie dager!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

12. - 20.12

STREK 2020

Åpen tegneutstilling - med din tegning?

Se egen invitasjon over

Følg oss på Facebook for oppdaterte nyheter om våre aktiviteter.

Tegning: Hilde Iren Dølheim

 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

kunsthall-logo-sort-CMYK.png

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift og aktiviteter er medlemsforeningen en viktig ressurs. 

MKG drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, slik som egne utstillinger, kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter - alt som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen har eget styre, adskilt økonomi og avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenlands styre.

Kunsthall Grenland

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er medlem av landsorganisasjonen Norske Kunstforeninger

Du kan også melde deg inn ved å betale inn for ønsket

medlemskap til følgende kontonummer: 


2670.44.02057

 

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

2020-21:

Kristian Grennes (styreleder)

Tom Hovinbøle (kasserer)

Bjarne Nærum (sosiale medier)

Henning Dahle

Hilde Iren Dølheim

Stine Hartvigsen

Morten Wesseltoft (vara)

Styret ble valgt på forenings årsmøte 5. mars 2020.

Kontakt

tom-at-kunsthallgrenland.no

+47 958 82 118

Følg oss på Facebook

69407.png

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com