PROSJEKTROMMET

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

DENNE SIDEN ER UNDER AVVIKLING

MKG gikk på årsmøtet 2021 tilbake til å hete Porsgrunn Kunstforening.

Vi jobber nå med å opparbeide en ny hjemmeside - den når du her:

porsgrunnkunstforening.no

Siden forventes å være oppe i løpet av april 2021.

Søk oss gjerne opp og følg oss på Facebook for mer informasjon.

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com