© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com

 PROSJEKTROMMET 

 Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

PROSJEKTROMMET

 

28. FEBRUAR - 15. MARS

HENNING DAHLE &

EINAR OTTESTAD 

 

BOKS III

 

LES MER 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Klikk på bildet til høyre for å laste ned

vårens program >

21.02 - 08.03

Einar Ottestad / Henning Dahle

Installasjon

 

24.04 - 16.05

Linn Obrestad

Videokunst

 

23.05 - 07.06

Hilde Dølheim

Objekter og tekstverk

MKGs utstillinger finner sted i

Prosjektrommet, Ælvespeilet kulturhus

MKG2020_flyer_s2.png
 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

kunsthall-logo-sort-CMYK.png

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift og aktiviteter er medlemsforeningen en viktig ressurs. 

MKG drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, slik som egne utstillinger, kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter - alt som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen har eget styre, adskilt økonomi og avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenlands styre.

Kunsthall Grenland

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er medlem av landsorganisasjonen Norske Kunstforeninger

Du kan også melde deg inn ved å betale inn for ønsket

medlemskap til følgende kontonummer: 


2670.44.02057

 

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

2019-20:

Tom Hovinbøle (styreleder)

Sten-Enok Wersland (nestleder)

Kristian Grennes (kasserer)

Bjarne Nærum

Henning Dahle

Hilde Iren Dølheim

Sigvei Ringvold (vara)

Styret ble valgt på forenings årsmøte 21. mars 2019.

Vedtekter og årsrapport:

Vedtekter for MKG

Referat årsmøte 2019

Regnskap for driftsåret 2018

Kontakt

tom-at-kunsthallgrenland.no

+47 958 82 118

Følg oss på Facebook

69407.png