PROSJEKTROMMET

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

KORONA

 

Grunnet korona-situasjonen vil det ikke avholdes noe regulære utstillinger våren 2021.

MKG følger kommunale reguleringer som følge av smittesituasjonen. Dette legger begrensninger på aktiviteten, da vi må forholde oss til de regler som gjelder for Ælvespeilet kulturhus.

Vi kommer til å arrangere utstillinger ad hoc gjennom senvåren og sommeren, i den grad dette lar seg gjøre og er forsvarlig.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å like oss på Facebook, der det kommer løpende informasjon om foreningens aktiviteter >

 

facebook.com/prosjektrommet

ÅRSMØTE 2021

 

Vi ønsker velkommen til foreningens årsmøte

TORSDAG 25. MARS

KL. 19:00

ÆLVESPEILET/KUNSTHALL GRENLAND

Saksdokumenter og møteplan legges ut her senest en uke før årsmøtet.

Evt. saker til årsmøtet bes meddelt styret senest to uker før årsmøtet.

På dette årsmøtet vil det bli avstemming over vedtekstendringer.

IKKE MEDLEM?

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet og kan være med på å bestemme foreningens profil og aktiviteter.

 

Se nedenfor hvordan du melder deg inn i 

Medlemsforeningen.

MED FORBEHOLD OM ...

MKGs arrangementer i 2021 er underlagt vilkårene for korona-pandemien.

Vi vil gjennomføre enkelte utstillinger og andre prosjekter ad hoc, dersom omstendighetene omkring smittevern og sikkerhetsvilkår kan ivaretas.

Vi følger myndighetenes retningslinjer, og gjeldende regler for Kulturhuset Ælvespeilet.

Vi ønsker alle våre medlemmer og vårt publikum trygge og smittefrie dager!

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

ÅRSMØTE 2021

 

Årsmøtet er åpen for alle foreningens medlemmer.

 

Saksdokumenter og møteplan legges ut her senest en uke før årsmøtet.

 

Evt. saker til årsmøtet bes meddelt styret senest to uker før årsmøtet.

På dette årsmøtet vil det bli avstemming over vedtekstendringer.

Møtet finner sted på

Ælvespeilet/Kunsthall Grenland

Torsdag 25. mars kl. 19:00

Følg oss på Facebook for oppdaterte nyheter om våre aktiviteter.

 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

kunsthall-logo-sort-CMYK.png

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift og aktiviteter er medlemsforeningen en viktig ressurs. 

MKG drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, slik som egne utstillinger, kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter - alt som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen har eget styre, adskilt økonomi og avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenlands styre.

Kunsthall Grenland

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er medlem av landsorganisasjonen Norske Kunstforeninger

Du kan også melde deg inn ved å betale inn for ønsket

medlemskap til følgende kontonummer: 


2670.44.02057

 

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

2020-21:

Kristian Grennes (styreleder)

Tom Hovinbøle (kasserer)

Bjarne Nærum (sosiale medier)

Henning Dahle

Hilde Iren Dølheim

Stine Hartvigsen

Morten Wesseltoft (vara)

Styret ble valgt på forenings årsmøte 5. mars 2020.

Kontakt

tom-at-kunsthallgrenland.no

+47 958 82 118

Følg oss på Facebook

69407.png

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com