PROSJEKTROMMET 

 Medlemsforeningen Kunsthall Grenland 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

HAR INGEN AKTIVITETER FØR CORONA-EPIDIMIEN ER OVERSTÅTT! 

VI OPPFORDRER VÅRE MEDLEMMER OG ALLE ANDRE

TIL Å VASKE HENDER, HOLDE SEG INNE OG TA VARE PÅ SEG OG SINE!

 

VI KOMMER TILBAKE MED INFORMASJON SENERE!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Klikk på bildet til høyre for å laste ned

vårens program >

29.02 - 15.03

Einar Ottestad / Henning Dahle

Installasjon

 

24.04 - 16.05

Linn Obrestad

Videokunst

 

23.05 - 07.06

Hilde Dølheim

Objekter og tekstverk

MKGs utstillinger finner sted i

Prosjektrommet, Ælvespeilet kulturhus

Program-flyer-enside.png
 

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

kunsthall-logo-sort-CMYK.png

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift og aktiviteter er medlemsforeningen en viktig ressurs. 

MKG drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, slik som egne utstillinger, kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter - alt som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen har eget styre, adskilt økonomi og avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenlands styre.

Kunsthall Grenland

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er medlem av landsorganisasjonen Norske Kunstforeninger

Du kan også melde deg inn ved å betale inn for ønsket

medlemskap til følgende kontonummer: 


2670.44.02057

 

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

ÅRSMØTE 2020

Avholdes på Kunsthall Grenland torsdag 5. mars kl. 19:00

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

2019-20:

Tom Hovinbøle (styreleder)

Sten-Enok Wersland (nestleder)

Kristian Grennes (kasserer)

Bjarne Nærum

Henning Dahle

Hilde Iren Dølheim

Sigvei Ringvold (vara)

Styret ble valgt på forenings årsmøte 21. mars 2019.

Kontakt

tom-at-kunsthallgrenland.no

+47 958 82 118

Følg oss på Facebook

69407.png

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com