FOREDRAG

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland avholder hvert år flere foredrag, med kunstfaglig innhold og som på annet vis er relatert til kunsthallens virksomhet eller prosjekter kunsthallen er involvert i. De siste årene har foredragene tematisk vært særlig knyttet opp mot det store kunstprosjektet greenlightdistrict, der Kunsthall Grenland er en av samarbeidspartnerne.

Foredragene avholdes som regel på Ælvespeilet. Tid og sted annonseres her på siden og på vår Facebook-side. Alle foredragene har fri inngang.

MKG arrangerer også en rekke arrangementer med omvisninger og kunstner-møter, i forbindelse med kunsthallens utstillingsprogram.

Foredrag 2019

19. januar: Gjermund Ulvang Hagen: Psykedeliske platecovere

19. mars: Finn Werner Bekken: Telemarks vannkraft-historie

FOREDRAG 2018

6.3 – Sara Fosstvedt: FNs bærekraftsmål

 

8.5 – Ole Bjørn Ulsnæs og Nina Evensen: Telemarkskanalen og industrien i Grenland

 

13.9 – Arne Walderhaug: Reiser i Asia og Midtøsten gjennom 40 år

 

25.10 – Ellen Schrumpf: Porsgrunn og innvandringen

 

16.12 – HC Gilje - kunstner-presentasjon

FOREDRAG 2017

19.1 - Ina Blom: Video, vann og alternativ økopolitikk

Et foredrag om den tidlige videokunsten på 60 og 70-tallet som et kvasi-biologisk system, en teknologisk livsform med særlige evne til å formidle erfaringene til en kriserammet natur.

 

1.3 - David Verdu: Grå betong kan også være grønn

Om Norcems lite kjente grønne profil. I samarbeid med Porsgrunn bibliotek.

 

29.9 - Olav Versto: Verds-skrifta

Demonstrasjon av de fire kinetiske verkene som utgjør formidlings-prosjektet «Verds-skifta». Ved kunstneren selv.

 

28.10 - Tommy Sørbø: Kjør det på søpla - trafikken må frem!

Om samferdsel og byutvikling før og nå. I forbindelse med utdelingen av stipender og Kulturprisen fra Porsgrunn kommune.

 

7.11 - Odd Fredrik Heiberg - Skitt fiske

Et foredrag om de overraskende funnene gjort i forbindelse med kunstnerne Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsens installasjonsverk, som ble vist under årets Greenlightdistrict-festival.

 

30.11 - Eivind Blikstad - Draumkvedet

I forbindelse med Willums-utstillingen på Skagerak, som ble arrangert i samarbeid med Porsgrunn kommune og Skagerak Energi.

FOREDRAG 2016

Høsten 2016 avholdt MKG en serie foredrag der tematikken var særlig knyttet opp mot det store kunstprosjektet greenlightdistrict, som ble avholdt våren 2017.

 

15.9 - Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien

13.10 - Erling Dokk Holm: Urbane vyer

 

15.11 - Dag Holmer: Grenlands industrihistorie

 

8.12 - Øystein Rø: Transformasjon

© 2019 Prosjektrommet - Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. En side laget på Wix.com